AKTUALITY

•  Zveřejněno

•  Konalo se 7.6.2020
V neděli 7. června 2020 se uskutečnila tradiční Velkoborská pouť k poutnímu místu u Sv. Trojice. Přes nepříznivou předpověď počasí se sešlo dosti poutníků, kteří po 10. hodině vyrazili k poutnímu místu. Počasí se nakonec vydařilo, jen cesta byla po předchozích deštích poněkud blátivá. Poutní místo bylo jako každý rok krásně připraveno a vyzdobeno květinami; letos navíc bylo doplněno o zvonici, kterou vyrobil br. Marek Říha. Zvon byl zapůjčen z Netolické farnosti. Mši svatou světil farář David Kučerka, člen Rytířského řádů křižovníků s červenou hvězdou z Prahy; pouť i mše byla doprovázena hudbou. Hasiči nachystali pro poutníky posezení pod stanem a občerstvení, což vše bylo poutníky bohatě využito. Příprava však byla komplikována, neboť na cestě, kde je obvykle umístěn stan, byla skládka dřeva LČR, kterou se nakonec podařilo odstranit péčí a úsilím br. Václava Hájka; s přispěním dalších hasičů pak místo bylo uklizeno a nachystáno. Na kůrovcem poničené lesy okolo je však smutný pohled. Rovněž tak jsme zjistili, že u studánky je umístěna tabulka, že voda je pitná pouze po převaření. Příprava poutě i pouť samotná se uskutečnila těsně po uvolnění karanténních opatření, neboť takřka do poslední chvíle nebylo jasno, zda ji bude možno realizovat.

Pavel Čížkovský, SDH Velký Bor


•  Zveřejněno 5.6.2020
Projekt „Oprava místních komunikací v k. ú. Protivec“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Městys obdržel dotaci 600 000,- Kč. Celkové náklady na realizaci činily 895 586,84 Kč.

•  Zveřejněno 1.6.2020
Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí se uskuteční ve středu24. června 2020 od 18:30 hodin v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.

•  Zveřejněno 1.6.2020
Příspěvky do červencového čísla Zpravodaje můžete odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo zaslat e-mailem, a to nejdéle do pátku 20. června 2020.

•  Zveřejněno 1.6.2020
Městys Strunkovice vyhlašuje další ročník soutěže „O nejlepší květinovou výzdobu domů a bytů“. Soutěž bude probíhat v termínu od května do 30.9.2020. Hodnotitelská komise bude ve výše uvedeném období průběžně hodnotit květinovou výzdobu oken a balkonů ve Strunkovicích a všech přilehlých osadách, a to ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Květinová výzdoba ve Strunkovicích a 2. kategorie – Květinová výzdoba v přilehlých osadách. Hodnotí se květinová výzdoba částí bytů a domů do ulic a veřejných prostranství. Výběr nejhezčí květinové výzdoby bude stále zahrnovat celkový dojem, originalitu, barevnost atd. s ohledem na velikost možného využití prostoru. Do soutěže se občané nemusí nikde sami hlásit. Na tři nejlépe vyzdobené domy nebo byty z obou kategorií budou čekat poukazy na nákup potřeb pro zahrádkáře v prodejně MK Proles v Prachaticích.

•  Zveřejněno 1.6.2020
Sobotní provozní doba sběrného dvora (Strunkovice n. Bl.): 13.6., 27.6. a 11.7., 25.7. od 9:00 – 12:00 hodin.
Optimalizováno pro rozlišení
1024x768
© BoD